Wat zegt de wet over de vakbekwaamheid voor professionele vrachtwagenchauffeurs?

New Magnum

Het KB van 4 mei 2007 zet een Europese wet in het kader van de vakbekwaamheid van chauffeurs voor goederenvervoer om in Belgisch recht.

Deze wet stelt dat een rijbewijs alleen niet meer voldoende is voor het vervoeren van goederen (en personen) over de openbare weg, maar dat er ook een vakbekwaamheid vereist is.

De vakbekwaamheid is van toepassing voor iedereen die commercieel goederenvervoer doet voor eigen rekening of voor rekening van derden voor de categorieën C1, C, C1 + E en C + E.

De vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs van goederenvervoer valt uiteen in 2 delen:

De basiskwalificatie:

Deze wordt verkregen door extra examens tijdens het behalen van het rijbewijs voor chauffeurs die voor hun rijbewijs gaan vanaf 10/09/2009. Naast de gekende test op het oefenterrein (manoeuvres) en de test op de openbare weg, wordt dit examen aangevuld met een schriftelijk multiple-choice examen, een casestudie en een mondeling interview. De chauffeurs die hiervoor slagen behalen een basiskwalificatie die 5 jaar geldig is.

De chauffeurs die hun rijbewijs behaalden voor 9/9/2009 krijgen deze basiskwalificatie cadeau op basis van hun ervaring in de transportsector. De basiskwalificatie van deze laatste groep chauffeurs is maximaal geldig tot 9/9/2016. Het volstaat om langs te gaan op de dienst rijbewijzen van uw gemeente om deze code 95 op uw rijbewijs te laten vermelden. Wij raden dit ten zeerste aan gezien er landen zijn in Europa die reeds eerder klaar zijn met de vakbekwaamheid van hun beroepschauffeurs en dit om ongewenst tijdsverlies tijdens een wegcontrole in het buitenland te vermijden. (Voor de controlerende instantie is een rijbewijs zonder vermelding van de Code95 immers geen geldig rijbewijs) 

De basiskwalificatie of vakbekwaamheid verlengen:

Je kan je vakbekwaamheid verlengen door het volgen van de 35 uren nascholing voor het verstrijken van de einddatum van je kwalificatie.

Deze datum kan je terugvinden op je rijbewijs achter de Code 95 (kolom 12).

Bijvoorbeeld kolom 12: 95(23.10.2021)

Dit wil zeggen dat de bewuste chauffeur voor 22/10/2021, 35 uren bijscholing zal moeten volgen om op 23/10/2021 nog over een rechtsgeldig rijbewijs te beschikken. 

De 35 uren nascholing:

Wie het bewijs van vakbekwaamheid heeft, moet om de 5 jaar nascholing (35 uren) volgen bij een erkend opleidingscentrum om het bewijs (code 95 op het rijbewijs) te behouden. Alle modules zijn verdeelt onder 3 thema's. Daarbij moet u voor elk thema minstens 1 module volgen en moet u minstens 1 module volgen met 3 uur achter het stuur (bv. zuinig rijden). Een bestuurder mag binnen een periode van 5 jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de code 95, niet 2 keer exact dezelfde module volgen.  

De 35 uren nascholing worden opgesplitst in 5 blokken van 7 uren (of één dag per jaar in een periode van 5 jaren)  Deze lessen en de docenten zijn door MOW Vlaanderen erkend. Zowel de onderwerpen als de inhoud van de opleidingen zijn grotendeels vastgelegd door MOW Vlaanderen. Het staat de chauffeur vrij om jaarlijks een opleidingsdag te volgen of alles in één week af te werken, zolang hij er maar voor zorgt dat hij zijn 35 uren nascholing heeft gevolgd voor het vervallen van de code95 op het rijbewijs.

 

New Stralis New MAN TGX Scania Euro6

FAQ – Frequently Asked Questions

Regelmatig komen in het kader van de vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs een aantal vragen terug die we hier voor u proberen te beantwoorden: 

1.Wie moet er NIET voldoen aan de vakbekwaamheid?

  1. voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
  2. voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
  3. voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
  4. voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
  5. voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden;
  6. voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

In dit geval volstaat dus een gewoon rijbewijs C of CE 

2. Moet ik een vastgesteld programma doorlopen?

Ja, sinds 2016 is hier een wijziging in de wet gekomen.  Alle modules zijn onderverdeelt in 3 thema's.  De bestuurder is verplicht om minimum van elk thema 1 module te volgen + 1 module met een praktijk achter het stuur (minimum 3 uur achter het stuur), is verplicht.

Alsook is er sedert 2020 een aanpassing gekoment mbt tot het volgen van dubbele opleidingen. Bestuurders mogen geen dubbele module meer volgen bij hetzelfde opleidingscentrum.

3.Is er na elke gevolgde opleiding een examen?

Neen, voorlopig is er geen examen voorzien over de gevolgde opleiding. 

4.Als ik een rijbewijs C heb en een basiskwalificatie en ik haal daarna mijn rijbewijs CE, moet ik dan terug een basiskwalificatie behalen?

Neen, de basiskwalificatie die u behaalt voor Categorie C is ook geldig voor de categorieën C1, C1+E en C+E. 


© ZuPP webbuilding

Segers LTC

Centrum Zuid 3053C

3530 Houthalen

Tel: 011/25 06 15 

Email: opleidingen [at] segers-ltc [dot] be