MPM-001 Ladingzekering

Sinds 10 september 2009 zijn specifieke richtlijnen van kracht met betrekking tot het gebruik van bevestigingsmiddelen voor vrachtwagens van categorie C.

Het vrachtbeveiligingssysteem dat wordt gebruikt om deze vast te maken of te verankeren moet bestand zijn tegen krachten uitgeoefend bij vertraging of versnelling van het voertuig en/of bij het nemen van een bocht.

THEORIE

• Belang van een goede laadtechniek bij het voorkomen van een arbeidsongeval.
• Opfrissing van de regels inzake de wetgeving
  (K.B. van 27 april 2007 en de verantwoordelijkheid – belang van de CMR).
• Opfrissing van de basisbeginselen van de verschillende fysieke fenomenen
  (stabiliteit van lichamen, zwaartepunt, middelpuntvliedende krachten, …).
• Schuif- en kantelprincipes, wrijvingsfactoren en frictiekrachten.
• Verankeringstypes
• Vloerbekledingen en antislipmiddelen.

PRAKTIJK

• Toepassing van de optimale stut- en verankeringstechnieken (veiligheidsaspecten), aangepast aan uw bedrijfsactiviteit.

Maximaal aantal deelnemers: 20 personen 

Wij geven deze opleiding eveneens in het Frans! 

Aanbod cursussen Segers Logistiek training Centrum

Alle cursussen die hieronder vermeld worden zijn goedgekeurd door de FOD Mobiliteit (dit wordt aangegeven door het officiële MPM-nummer). Ons cursusaanbod is voortdurend in beweging omdat we willen inspelen op de noden van onze klanten. Wij creëren doorlopend bijkomende opleidingen volgens de vraag van onze klanten. Deze pagina is dus, zoals de hele website, continu onderhevig aan veranderingen. Vergeet dus niet om regelmatig onze site te bezoeken voor de actuele evoluties in ons aanbod.

Tegelijkertijd moedigen wij u aan om ons zeker te contacteren als u een specifieke vraag hebt over een mogelijke opleiding in uw onderneming. Wij kijken dan naar de mogelijkheden om een programma te ontwerpen op maat.

Als u over voldoende accomodatie beschikt kunnen de cursussen bij u in het bedrijf doorgaan.

New Volvo FH

MPM-002 Rij- en Rusttijden en de digitale tachograaf

Sinds 2006 zijn de Rij- en Rusttijden veranderd, uit ervaring weten we dat er nog regelmatig fouten tegen deze wetgeving worden gemaakt, fouten die veel geld kunnen kosten. Dus deze cursus is een welgekomen herhaling. Tegelijkertijd bekijken we de mogelijkheden en het gebruik van de digitale tachograaf die sinds 5/8/2005 verplicht is in elke nieuwe vrachtwagen.

Opfrissing en aanvullingen in verband met de WETGEVING: rij- en rusttijden.

  • Dagelijkse Rijtijd
  • Dagelijkse Rust
  • Wekelijkse Rust
  •  Gebruik van de tachograaf: analoge en digitale tachograaf
     (demonstratie en oefeningen op een simulator).

Maximaal aantal deelnemers: 15 personen

Wij geven deze opleiding eveneens in het Frans!

MPM-005 Economisch Rijgedrag

Natuurlijk hebt u ook oog voor de steeds maar stijgende transportkosten. Met een cursus economisch rijgedrag leren we welke deze kosten juist zijn en wat we er aan kunnen doen zonder in te boeten aan rijcomfort.

Theorie:

Economisch rijgedrag:
Vaste en variabele kosten van een voertuig
Invloeden op de chauffeur
Herhaling defensief rijgedrag: kijktechnieken, reactie- en remafstand, impactsnelheid, circadiaans tijdsritme,…
Weerstanden op het voertuig (Rolweerstand, luchtweerstand en stijgingsweerstand)
Kracht, Koppel en vermogen
Kenmerken van de aandrijflijn
Versnellingsbakdiagram en de gevolgen voor het rijgedrag
Tips om zuinig te rijden

Praktijk: 3 uren praktijktraining op de openbare weg met uw voertuig

Maximaal aantal deelnemers Theorie: Maximum 15 personen
Maximaal aantal deelnemers Praktijk: Bepaald door het aantal gordels in de vrachtwagen 

Praktijk moet <60 dagen na de theorie gevolgd worden om geldig te zijn!

Wij geven deze opleiding eveneens in het Frans!

Aanbod

Ecodriving - Fuelsaving

Economisch rijgedrag

MPM-006 Defensief Rijgedrag op basis van de BBS

Om het verkeer veiliger te maken is een defensieve rijstijl een basisvereiste! In deze cursus gaan we verder in op de gevaren die een chauffeur onderweg kan tegenkomen en de meest voorkomende ongevallen onderweg met de mogelijke remedies. Maar SLTC gaat hier nog een stapje verder. Wij hebben deze cursus gekoppeld aan de BBS (Basi Bahaved Safety) die door vele chemiereuzen als vereisten aan hun transporteurs en chauffeurs wordt opgelegd. U kan met deze cursus dus 2 vliegen in één klap slaan!

Theorie: De cursus bestaat uit 4 uren theorie waarin de gevaren onderweg worden uitgelegd en hun remedies 

Praktijk: 3 uren praktijk waarin de theorie in de dagdagelijkse omgeving van de chauffeur wordt geillustreerd.

Maximaal aantal deelnemers Theorie: Maximum 15 personen
Maximaal aantal deelnemers Praktijk: Bepaald door het aantal gordels in de vrachtwagen 

Praktijk moet <60 dagen na de theorie gevolgd worden om geldig te zijn! 

Wij geven deze opleiding eveneens in het Frans! 

MPM-009 Omgaan met noodsituaties en EHBO

Vrachtwagens zijn minder vaak betrokken bij ongevallen dan personenwagens, zeker als het aantal afgelegde kilometers in rekening worden genomen. Maar een ongeval met een vrachtwagen heeft vaak ernstige gevolgen!

Hoe kunnen we ongevallen voorkomen en wat zijn de voornaamste oorzaken van wegongevallen? Welke zijn de wettelijke bepalingen hieromtrent.

Deze cursus leert ons om te gaan met noodsituaties; welke zijn de algemene maatregelen die we moeten nemen wanneer er zich een ongeval voordoet, welke handelingen zijn vereist om de veiligheid bij een ongeval te waarborgen. We staan stil bij de alarmering van omstanders en hulpdiensten. Eveneens behandelen we brand en brandbestrijding.

Hoe bieden we eerste hulp aan een slachtoffer; aan de hand van 4 stappen gaan we de EHBO verduidelijken. Controle van het slachtoffer, evacuatie van het slachtoffer, verzorging en reanimatietechnieken.

Theorie: De cursus bestaat uit 7 uren theorie, inclusief enkele oefeningen ivm reanimatietechnieken en wondverzorging - Maximum 15 deelnemers. 

Wij geven deze opleiding eveneens in het Frans! 

MPM-010 – Wegcode en ongevalsaangifte

In deze opleiding staan we stil bij volgende onderwerpen:

- theorie: verschil massa in beladen toestand –MTM, snelheid, stilstaan en parkeren, inhalen, voorrang & gedrag aan kruispunten, plaats op de openbare weg, beknopt overzicht van veiligheidsregels in tunnels, oefeningen wegcode, andere recente wijzigingen, wat te doen bij ongeval.

- praktijkoefening “hoe een aanrijdingsformulier juist invullen”.

Maximaal aantal deelnemers: 20 personen 


© ZuPP webbuilding

Segers LTC
Kempische Steenweg 440
3500 Hasselt

Tel: +32/494.66.19.88

Email: opleidingen [at] segers-ltc [dot] be